بسته ویژه پشتیبانی از دانش بنیان های محرومیت زدا تدوین شد

در قالب برنامه ملی آبادیران؛
به گزارش بی بدیل پرداز، بسته حمایتی برنامه ملی آبادیران برای پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در زمینه آبادانی و پیشرفت تدوین شد و نهادهای دولتی و غیردولتی تسهیلاتی را به شرکت ها عرضه می دهند.
بسته ویژه پشتیبانی از دانش بنیان های محرومیت زدا تدوین شد

به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از مهر، برنامه ملی «آبادیران» با شعار نوآوری برای آبادانی با هدف پیشرفت و آبادانی کشور به دنبال «رفع چالش های مناطق محروم و روستایی»، «ایجاد اشتغال پایدار» و «توسعه زنجیره ارزش ظرفیتهای بومی مناطق کمتر برخوردار» با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور و سایر ارکان زیست بوم نوآوری و فناوری در حال اجرا می باشد.
در این برنامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در همکاری با همه نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در آبادانی و پیشرفت ایران همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و… توانمندسازی و ارتقای مناطق کمتر برخوردار با استفاده از دانش، فناوری و نوآوری را دنبال می کند.
در راستای این برنامه و به منظور پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در زمینه آبادانی و پیشرفت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به همراه بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد برکت، شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج، صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، جهاد دانشگاهی و بنیاد علم ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی و … بسته های حمایتی جداگانه ای را تدوین کرده اند.
بسته های حمایتی برنامه ملی آبادیران در سه بخشِ پشتیبانی از حضور شرکتهای دانش بنیان خلاق و فناور، پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در زمینه آبادانی و پیشرفت فناورانه و پشتیبانی از اساتید، نخبگان و پژوهشگران طبقه بندی شده است.
جزئیات برخی از بسته های حمایتی برنامه ملی آبادیران ویژه فعالان آبادانی و پیشرفت فناورانه به شرح زیر است؛
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان و خلاق خط اعتباری ویژه به مبلغ ۱، ۰۰۰ میلیاردریال با همکاری صندوق های پژوهش و فناوری منتخب برای عرضه تسهیلات به طرح های توسعه شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور حاضر در نمایشگاه ملی آبادیران در نظر گرفته است.
ارائه تسهیلات با همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با سود ۱۲ درصد دوره تنفس ۳ ماهه و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه، عرضه تسهیلات با همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با سود ۴ درصد دوره تنفس ۳ ماهه و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه و عرضه تسهیلات با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی با سود ۴ درصد دوره تنفس ۶ ماهه و دوره بازپرداخت ۳۰ ماهه همچون این حمایت ها به حساب می آید.
تسهیل در دریافت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
پرونده شرکت هایی که پروژه های تحقیق و توسعه در رابطه با مناطق کمتر برخوردار و در جهت آبادانی و پیشرفت فناورانه دارند با تأیید دبیرخانه ملی آبادیران به صورت ویژه توسط معاونت توسعه شرکتهای دانش بنیان بررسی خواهد شد.
افزایش ظرفیت پروژه های جایگزین خدمت در شرکتهای مناطق محروم
افزایش ظرفیت سربازان امریه نظام وظیفه در شرکتهای دانش بنیان، افزایش ظرفیت پروژه های جایگزین خدمت در شرکتهای دانش بنیان، افزایش حمایت های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و افزایش حمایت های خدمات توانمندسازی از دیگر تسهیلات عرضه شده توسط معاونت توسعه شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی به حساب می آید که با دو شرط به شرکت ها تخصیص می یابد؛ نخست این که فعالیت آنها در رابطه با آبادانی و پیشرفت فناورانه باشد و دوم این که در مناطق محروم مستقر باشند.
ارائه تسهیلات ارزانقیمت تا ۳ میلیاردریال برای خرید تجهیزات فناورانه
کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی دیگر از نهادهای همکار در پروژه آبادیران است که یک بسته حمایتی با ۶ سرفصل تدوین کرده است. سرفصل اول عرضه بسته تشویقی کارفرمایی نام دارد که در این بخش تسهیلات ارزانقیمت تا سقف ۳ میلیاردریال برای خرید تجهیزات فناورانه و خدمات از شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق به منظور ایجاد اشتغال به مجریان طرح های اشتغال مورد حمایت و راهبران شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره) عرضه می شود.
ارائه تسهیلات برای حل صدمه های اجتماعی در مناطق کم برخوردار
سرفصل دوم پشتیبانی از توسعه طرح های محرومیت زدا و نوآوری اجتماعی عنوان شده که برپایه آن تسهیلات لیزینگ با نرخ ترجیحی برای خرید محصولات، تجهیزات و خدمات از شرکتهای دانش بنیان به مجریان طرح های اشتغال مورد حمایت و راهبران شغلی کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور راه اندازی و توسعه مشاغل خرد و خانگی پرداخت می شود.
سرفصل سوم تسهیلات خرید محصولات و خدمات راه اندازی کسب و کارهای کوچک مقیاس اعلام شده است و در این بخش تسهیلات ارزانقیمت به شرکتهای فعال در حوزه نوآوری اجتماعی برای حل صدمه های اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار بعنوان سرمایه در گردش تا سقف ۱۰ میلیاردریال با کارمزد ۵ درصد در قالب ضوابط صندوق پژوهش و نوآوری اجتماعی اعطا می شود.
اعطای تسهیلات تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیونی برای خرید ماشین آلات ساخت داخل
تسهیلات خرید تجهیزات و ماشین آلات ساخت داخل شامل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و حق بیمه سهم کارفرما تا سقف مبلغ ۲۳ درصد حداقل دستمزد و عرضه تسهیلات ارزانقیمت تا سقف ۹۰ درصد قیمت محصول از راه صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی به متقاضیان طرح های خوداشتغالی، راهبران شغلی و کارفرمایان معرفی شده از جانب کمیته امداد به منظور خرید ماشین آلات ساخت داخل از شرکتهای دانش بنیان از دیگر حمایت های کمیته امداد از دانش بنیان های فعال در زمینه آبادانی و پیشرفت اعلام شده است.
حمایت از پروژه های فناوری های آموزشی در مناطق هدف بنیاد مستضعفان
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور فعال در زمینه آبادانی و پیشرفت اعلام نموده است که از پروژه های حوزه فناوری های آموزشی و صنایع خلاق برای طرح هایی که در مناطق هدف بنیاد مستضعفان اجرا شود یا به صورت عمومی مورد تأیید مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا قرار گیرد، حمایت می کند؛ پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه پروژه طرح های تا سقف ۴ میلیاردریال، پرداخت حداقل ۶۰ درصد هزینه پروژه طرح های ۴ تا ۱۰ میلیاردریال و پرداخت حداقل ۴۰ درصد هزینه پروژه طرح های ۱۰ تا ۳۰ میلیاردریال ذیل این حمایت قرار دارد.
پرداخت ۹۰ درصد هزینه پروژه طرح های ۳۰ تا ۷۰ میلیارد ریالی
پرداخت تمام هزینه های پروژه های مناطق هدف بنیاد مستضعفان یکی دیگر از تسهیلات عرضه شده از جانب بنیاد به حساب می آید. سومین مدل حمایتی بنیاد عبارت است از پشتیبانی از پروژه های حوزه فناوری و نوآوری های اجتماعی برای طرح هایی که در مناطق هدف بنیاد مستضعفان اجرا می شود یا به صورت عمومی مورد تأیید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند قرار گیرد که ذیل این حمایت، ۷۰ درصد هزینه پروژه طرح های تا سقف ۱۰ میلیاردریال، ۸۰ درصد هزینه پروژه طرح های ۱۰ تا ۳۰ میلیاردریال و تا ۹۰ درصد هزینه پروژه طرح های ۳۰ تا ۷۰ میلیاردریال پرداخت می شود.
پرداخت هزینه پروژه های فناورانه ۶ استان کمتر برخوردار
همچنین مقرر شده تمامی هزینه های طرح هایی که در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام، کرمان و هرمزگان قابلیت به کارگیری داشته و مورد تأیید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند باشد، پرداخت گردد.
حمایت از کسب و کارهای خرد نوآورانه در جهت محرومیت زدایی
حمایت از طرح های کارفرمایی (حقیقی و حقوقی) تا سقف ۴۰ میلیاردریال، پشتیبانی از کسب و کارهای دانش بنیان یا دانش محور به صورت تسهیلات تا سقف ۵ میلیاردریال، پشتیبانی از کسب و کارهای خرد نوآورانه در جهت محرومیت زدایی و توسعه مناطق کم برخوردار به صورت تسهیلات تا سقف ۵ میلیاردریال از دیگر حمایت های بنیاد مستضعفان به شمار می آید.

زمان: 14:09:14
گروه: مطالب عمومی
بازدید: 199
امتیاز: 5.0
تگهای خبر: آموزش , پیشرفت , خدمات , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نظر شما در مورد مطلب:
دوستان بی بدیل