اگر گوگل با ایران همکاری کند، نیاز به راه اندازی فوری جویشگر بومی نیست

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل تحریم هایی، همکاری شرکت های بزرگ فناوری در جهان صورت نگرفته، اظهار داشت: هم اکنون به سبب عدم همکاری خیلی از این پلت فرم ها، ما مجبور هستیم که مشابهشان را در کشور فراهم نماییم، در صورتیکه ایجاد خیلی از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد، شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جست وجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
اگر گوگل با ایران همکاری کند، نیاز به راه اندازی فوری جویشگر بومی نیست
به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، سید ابوالحسن فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با اعلان اینکه هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت لطمه پذیر است، اضافه کرد: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۲ تعریف شد که نوع توجه به شبکه ملی اطلاعات از مفهوم مسیریابی شکل گرفت.
وی اظهار داشت: مسیریابی کاربران در فضای مجازی به نحوی در این شبکه تعریف شد که مسیریابی کاربران داخل کشور در داخل باید صورت گیرد و در همین راستا شش الزام برای این شبکه در زمینه استقلال، مدیریت، امنیت، تامین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه های بین المللی تعریف شد. این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: در سال ۱۳۹۵ توانستیم این الزامات را به سبب ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین نماییم اما به سبب مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و بر طبق طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان متولی اقدام می کرد، با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی مبادرت به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مامور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارائه دهد که دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه ۱۳۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه هایی که ماموریت هایی در این معماری داشتند نهایی و بعد از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ نمود.

ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای تعدادی از مسوولان
فیروزآبادی اظهار نمود: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات نخستین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض ها و استراتژی هایی که جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی تعریف کرده و کاملا منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: در بیشتر کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح هایی به نام شبکه ملی مطرح گردیده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چونکه تعدادی از افراطیون آنرا شبکه ای کاملا جداگانه از جهان و بسته در قالب سرزمینی تعریف می کردند و در تعریف تفریطی آن فقط اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود بدین سبب برای اینکه به یک نقطه تعادل برسیم مدت ها در این عرصه گفت و گو شد تا امروز حدودا یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.

آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور اشاره کرد: این آمادگی می تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود. بر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه بطور خاص این ماموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
فیروزآبادی اعلام نمود: شبکه ملی اطلاعات از خاصیت های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلت فرم و حوزه های نرم افزاری برخوردارست. درواقع این فضا اجتماعی – اقتصادیست که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می کنند، چونکه تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارائه می کند، اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تنهایی نمی تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از جانب دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره ای است، اشاره کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است، مغایرت دارد. برای اینکه بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کار آمد که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمروسازی کند، داشته باشیم باید تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این راه متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است. بدین سبب در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری ها اصلاح گردد و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها موثر است.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه نیاز به بازمعماری و بازمهندسی خیلی از حوزه ها در کشور است، اضافه کرد: به سبب نبود این نگاه، در زمینه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز بر روی پیامرسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است، تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتا مناسب داده را توانستند روی آن ایجاد کنند، اعلام نمودند که ۹۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در صورتیکه شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود بمراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.

ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
وی درباب اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا اظهار داشت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه های اخیر در زمینه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نوظهور که فناوری های همگرا هستند. بدین سبب باید در برخورد با این تکنولوژی ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی ها و راهبردهای مناسب اتخاد نماییم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد می باشیم که بر بستر شبکه های تلفن های همراه توسعه یافته و موجب تاثیر پارامترهایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت های برتر این حوزه که اکثرا آمریکایی هستند، تصمیم گیری جهت راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است. باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکتها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل ها و فرم های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلتفرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلتفرمی است، مد نظر قرار دهیم.
فیروزآبادی با اعلان اینکه نظامات شبکه ای و فناوریهای جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام نمود: شبکه ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولا معماری شبکه ها که توزیع یافته غیرمتمرکز هستند، با دیدگاه هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند، در تعارض است. تمرکز شدید اطلاعات و قطب های اطلاعاتی که در شرکت هایی از قبیل مایکروسافت، گوگل و شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.

شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
وی با اعلان اینکه موسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی ها بودند، تلاش می کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ نموده و بازارها را تصاحب کنند، اشاره کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استانداردگذاری و پروتکل گذاری فنی دولت ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارائه می دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورهاست اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضاست که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خودرا داشته باشند و شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض های آن کشور بوده و محلی سازی می شود. کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلت فرم های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.

تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی
فیروزآبادی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از طرف شرکت های بزرگ فناوری در جهان، اظهار داشت: در ایران همکاری شرکت های مزبور با دولت به سبب تحریم هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به سبب فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ درحال توسعه و حتی تعدادی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند، به تدریج درحال پذیرش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب وکارهای محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها اجتناب کنند و در ارتباط با لطمه های اجتماعی در پلت فرم های رسانه های اجتماعی همکاری داشته باشند. بطور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلت فرم آمریکایی حتی با رسانه های محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تالیف بپردازد.
وی اشاره کرد: در صورتیکه بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما هم اکنون به سبب عدم همکاری خیلی از این پلت فرم ها، ما مجبور هستیم که مشابه این پلت فرم ها را در کشور فراهم نماییم، در صورتیکه ایجاد خیلی از این پلت فرم ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد، شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جست وجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: متاسفانه ما شاهد می باشیم سیستم عامل های اندروید و اپل در پلت فرم ها مداخله می کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه های ایرانی در فروشگاه های خود جلوگیری می کنند که ما متناسب با توسعه ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می شود، آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.

خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی های معنوی مردم
فیروزآبادی اظهار داشت: فضای مجازی روز به روز درحال خلق دارایی های معنوی است. بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی هم اکنون مبتنی بر دارایی های غیر مادی است و پنج شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت های فضای مجازی می باشند که از آنها تعبیر به آگفام می کنند.
وی با اشاره به حذف برخی برنامه های ایران از روی سیستم عامل ها اضافه کرد: شما نمی توانید مطمئن باشید دارایی که در این نظام جهانی تولید می کنید، در امان باشد تا آن زمان که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در مقابل عرضه موارد غیراخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که سبب شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بدین سبب اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در حقیقت مشابه جسمی است که بدون محافظ در مقابل تمامی امراض و لطمه ها بصورت جهانی قرار گیرد.
صیانت از حریم خصوصی صیانت از دارایی مردم است
رییس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و کارهای آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از نخستین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است. در دنیا در این عرصه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث نظریه و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است. برای مثال آمریکایی ها آزادی کسب وکار را مقدم می دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است.
فیروزآبادی درباب بهره مندی از مزایای فضای مجازی اشاره کرد: از با اهمیت ترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از اینکه می تواند رفاه برای مردم بوجود آورد، اشتغال آفرین است. در فضای مجازی می توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق نماییم و همین طور اشتغال زایی کرده و از آن برای مهار بحران هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده نمائیم.
وی ادامه داد: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است، چونکه نمی توان دارایی خلق کرد و بر روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی شناسد، رفاه ایجاد کرد، برای اینکه بر طبق نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می کند، بدین سبب یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم نماییم.

ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است، فاقد قدرت سایبری است، اظهار نمود: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی های پایه ای که فضای مجازی راه اندازی می کند، سبب شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز هم راستای قدرت دشوار است و در برخی از حوزه ها بمراتب از قدرت سخت کارآمدتر است. برای اینکه شامل کارهایی می شود که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی آن نیست و شما می توانید از این طریق به آن دست یابید.

فیروزآبادی بیان کرد: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار بوجود آورد بوسیله قدرت نرم امکان پذیر است که این قدرت در جنگ های جدید مورد استقاده قرار گرفته و در بعضی موارد حتی جنگ های ترکیبی مطرح است.
وی با اشاره به جنگ های نسل جدید که جنگ هوشمند است، اضافه کرد: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت های مناسب سایبری نداشته باشیم، یک کشور فاقد سلاح در این عرصه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می شویم. بنا بر این امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در مقابل خطرات جنگ های ترکیبی و هوشمند دفاع نماییم و در فضای مجازی بعنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.زمان: 10:38:49
گروه: مطالب عمومی
بازدید: 411
امتیاز: 5.0
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نظر شما در مورد مطلب:
دوستان بی بدیل