غلبه بر چالش های پایش مزارع نیشكر با فناوری سنجش از دور

در گفت وگو با ایسنا اعلام شد
بی بدیل پرداز: با عنایت به چالش های موجود جهت بررسی وضعیت مزارع نیشكر، محققان پژوهشگاه فضایی ایران با استفاده از فناوری سنجش از طریق دور راهكاری را جهت بررسی وضعیت گیاهان نیشكر و اشكالات مدیریتی مزارع نیشكر نمایش دادند كه به قول آنها در این طرح، اشكالات مدیریتی موجود در مزارع و داده های مربوط به شاخص های كیفی این گیاه به كاربران نمایش شد.
غلبه بر چالش های پایش مزارع نیشكر با فناوری سنجش از دور

دكتر حسین عقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا با تاكید بر لزوم حفظ امنیت غذایی در جوامع بشری، اضافه كرد: برای تامین امنیت غذایی كشورها لازم است اطلاعاتی درباب نوع محصولات كشت شده، در چه میزانی و كاشت در چه مناطقی در دسترس باشد.

وی افزود: زمانی كه داده های مربوط به محل كاشت محصولات كشاورزی به دست آمد، باید اطلاعاتی درباب وضعیت سلامت پوشش گیاهی كسب شود. این اطلاعات ما را در افزایش سطح زیر كشت محصولات كشاورزی یاری خواهدنمود.

عقیقی با اشاره به اینكه برای این منظور در پژوهشگاه فضایی ایران سامانه ای جهت بررسی وضعیت سلامت پوشش گیاهی راه اندازی گردید، افزود: در این سامانه كه بر اساس سنجش از طریق دور و GIS طراحی شده است، درباره شاخص هایی مانند "سطح برگ" و "كلروفیل" بررسی هایی صورت می گیرد كه با داده های به دست آمده مقدار تولید را می توان محاسبه كرد.

مدیر پروژه سامانه پایش محصولات زراعی "میزان تبخیر"، "نیاز آبی" و "آبیاری" مزارع را از دیگر شاخص های مورد مطالعه در این سامانه دانست و تصریح كرد: برمبنای آمارها بیشتر از ۹۰ درصد برداشت آب از كشور مربوط به بخش كشاورزی است؛ از این رو سامانه ای را برای پایش پارامترهای كمی گیاهان در پژوهشگاه فضایی ایران توسعه دادیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی "ذرت علوفه ای"، "یونجه"، "گندم" و "نیشكر" را از خدمات این سامانه نام برد.

عقیقی با اشاره به بررسی پارامترهای كیفی و كمی گیاه نیشكر، اظهار داشت: بیشتر از ۵۰ درصد شكر تولیدی كشور از طرف صنایع نیشكر خوزستان تامین میگردد و برمبنای سفارش این شركت، مطالعاتی را جهت بررسی پارامترهای گیاه نیشكر انجام دادیم.

وی مطالعه در زمینه پارامترهای كمی و كیفی نیشكر را همچون برنامه های مطالعاتی این طرح نام برد و تصریح كرد: علاوه بر آن در صورتیكه بخش هایی از مزرعه از لحاظ مدیریتی با دشواری هایی مواجه باشد، به مسؤولان اعلام میگردد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به چالش های موجود در مزارع نیشكر، اشاره كرد: طول گیاه نیشكر بلند و حاشیه برگ های آن باز برنده است؛ از این رو مزرعه داران برای ورود به مزارع و بررسی گیاهان با دشواری هایی مواجه هستند؛ از این رو در این طرح با استفاده از فناوری های سنجش از طریق دور و GIS نسبت به بررسی وضعیت مزارع نیشكر اقدام كردیم.

این محقق، بررسی سطح زیر كشت و پارامترهای كمی مانند میزان كلروفیل، سطح برگ و وضعیت كیفی مدیریت مزارع را همچون موارد مورد بررسی در این مطالعات دانست و اضافه كرد: داده های به دست آمده در اختیار كارفرما قرار گرفت.

به گزارش بی بدیل پرداز به نقل از ایسنا، در كنار این پروژه، طراحی و پیاده سازی سامانه شناسایی بیماری های گندم باز اجرایی شده است. گنـدم مهـمتــرین محصـول كشاورزی در خیلی از كشورهای دنیا است و اغلب زمین های كشاورزی در ایـران به این محصول اختصاص داده شده است. با وجود تلاش های وسیعی كه در جهت افزایش تولید این محصول استراتژیك می شود، همه ساله مقادیر زیادی از محصول گندم بـر اثـر عوامل بیماری زا و آفات گیاهی، در مراحل گوناگون رشد از بین می رود.

بیماری های "زنگ زرد" و "قهوه ای" گندم همچون مهمترین بیماری های غلات در ایران و سایر كشورهای دنیا محسوب می شوند كه سالیانه خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد كشاورزی وارد می كنند.

بنابراین در این تحقیق، اثر بیماری های زنگ زرد و قهوه ای گندم در بازتابندگی برگ، با استفاده از شاخص های طیفی در مدل تاج پوشش، بررسی گردید. برای این منظور، شاخص های گوناگون پوشش گیاهی استخراج شده از طیف برگ بیمار ارزیابی شدند. برای این كار، میزان گسترش بیماری های زنگ زرد و قهوه ای سطح برگ و درجات متفاوت آنها، با استفاده از دوربین دیجیتال و الگوریتم چندمرحله ای شامل تبدیلات رنگ، تهیه ماسك، استفاده از بافت و طبقه بندی حداكثر احتمال، استخراج شد.
زمان: 19:45:34
گروه: مطالب عمومی
بازدید: 3840
امتیاز: 5.0
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نظر شما در مورد مطلب:
دوستان بی بدیل